Política de privacidade

POLÍTICA PROTECCIÓN DE DATOS PAXINA WEB

De acordo coa normativa de Protección de Datos de Carácter Persoal, procedemos a informarlle do tratamento de datos persoais que realizamos dos nosos clientes e/ou usuarios da presente páxina web.

 

1.- Responsable de tratamento dos datos

FEDERACIÓN GALEGA DE BALONCESTO
ESTADIO MULTIUSOS DE SAN LÁZARO, PORTA 14 – 15707 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A
CORUÑA) – secretaria@fegaba.com.

DPO: O delegado de Protección de Datos de FEDERACIÓN GALEGA DE BALONCESTO e Servicios de Adaptación Continua en Protección de Datos RB, SL co que poderá contactar vía secretaria@fegaba.com

 

2. Finalidade do tratamento, lexitimación e prazo de conservación.

FEDERACIÓN GALEGA DE BALONCESTO poderá tratar os seus datos de carácter persoal de acordo coas seguintes finalidades:

SERVIZO DE ATENCIÓN AO USUARIO A TRAVÉS DO FORMULARIO DE CONTACTO E/OU ENVÍO DE CORREOS ELECTRÓNICOS:

 

  1. Finalidade do tratamento: Trataremos os datos estritamente necesarios para xestionar a súa petición.
  2. Lexitimación: existe un interese lexítimo por ambas as partes para a resolución de solicitudes ou consultas. En caso de reclamacións relacionadas cos nosos produtos ou servizos, a lexitimación é o cumprimento de obrigacións legais pola nosa banda.
  3. Prazo de conservación: o tempo necesario para dar resposta á súa solicitude e en calquera caso, ata que transcorra o prazo de prescrición de posibles accións de responsabilidade derivadas do tratamento.

 

INSCRICIÓN A EVENTOS DEPORTIVOS

Finalidade do tratamento: prestar o servizo e xestionar a reserva de praza do evento no que se está a inscribir, ben persoalmente, ben en representación dun grupo. Neste último caso, será vostede responsable de informar e obter o consentimento destes para ser achegados coas finalidades indicadas nos apartados correspondentes da presente Política de Privacidade e Cookies

Lexitimación: O tratamento dos datos está lexitimado polo consentimento que otorga premento ou marcando a casela de aceptación da política de privacidade.

*NOTA: No caso de que nos achegue Datos Persoais de terceiros, vostede responsabilízase de informar e obter o consentimento destes para ser achegados coas finalidades indicadas nos apartados correspondentes da presente Política de Privacidade e Cookies.

Consideramos que temos un interese lexítimo para detectar e previr posibles fraudes ao usar a plataforma, ao realizar compras ou xestionar devolucións.

Prazo de conservación: o tempo necesario para dar resposta á súa solicitude de reserva/inscrición ao evento, e en calquera caso, ata que transcorra o prazo de prescrición de posibles accións de responsabilidade derivadas do tratamento.

 

SE DESEXA REMITIRNOS O SEU CURRÍCULO

Finalidade de tratamento: utilizaremos os datos para facerlle participar nos posibles procesos de selección de FEDERACIÓN GALEGA DE BALONCESTO.

No caso de que a súa candidatura axústese a algunha das nosas vacantes, poñerémonos en contacto con vostede para fixar unha entrevista persoal.

Lexitimación: O tratamento dos datos está lexitimado polo consentimento que nos outorga ao marcar a casa “Lin e acepto a Política de Privacidade”.

Prazo de conservación: conservaremos os datos asociados ao seu currículo durante 1 ano.

Unha vez transcorrido ese prazo, procederemos á destrución dos mesmos.

 

CON FINS DE MARKETING

Finalidade do tratamento: En caso de subscrición aos nosos boletíns de información comercial, trataranse os datos persoais para xestionar esa subscrición e enviarlle información personalizada sobre os nosos produtos ou servizos a través do correo electrónico que nos facilitara.

Poderá darse de baixa no boletín de subscrición.

  1. Lexitimación: A lexitimación é o seu consentimento.
  2. Prazo de conservación: ata que decida deixar de recibir os nosos boletíns de información. Pode solicitar a baixa enviando un correo electrónico á FEDERACIÓN GALEGA DE BALONCESTO.
  3. Destinatarios de cesións. Non cederemos os seus datos a terceiros, salvo para dar cumprimento a unha obrigación legal.
  4. Política de cookies. Para revisar o tratamento de datos relativo ás cookies, pode consultar a política de cookies, dispoñible nesta mesma páxina web. Poderá configurar as súas preferencias respecto ao uso de cookies no propio aviso de configuración de cookies.
  5.  Dereitos. Por último, informámoslle dos seus dereitos en materia de protección de datos.

– Dereito a solicitar o acceso aos seus datos persoais.
– Dereito a solicitar a súa rectificación ou supresión.
– Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento, e a opoñerse ao tratamento.
– Dereito á portabilidade dos datos.
– Dereito á retirada do seu consentimento.

Pode enviar a súa solicitude a través da conta de correo electrónico: secretaria@fegaba.com.

Se considera que non atendemos correctamente os seus dereitos, poderá formular unha reclamación #ante a Axencia Española de Protección de Datos, a través das seguintes vías:

– Sede electrónica: www.aepd.es
– Correo postal: C/ Jorge Juan 6, 28001 – Madrid
– Teléfono: 901 100 099 – 91 266 35 17

 

6. Medidas de seguridade

FEDERACIÓN GALEGA DE BALONCESTO ten implantadas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, a perda e o tratamento e/ou o acceso non autorizado, teniendo en cuenta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos provenientes da acción humana ou do medio físico e natural a que están expostas.